HAR DU ET PROJEKT, SOM VI KAN HJÆLPE MED?

KONTAKT OS

Professionel montage

DUMONs medarbejdere har samlet over 30 års erfaring med montering af udestuer og terrasseoverdækninger over hele Danmark.

En udestue er en stor investering og når man kaster sig ud i at anskaffe sig en, skal man være sikker på, at den bliver professionelt opført, så den holder i lang tid.

DUMON kan påtage sig hele processen fra idégrundlaget foreligger, projektering af opgaven, byggetilladelse, montering af udestue og anlæg af terrasse, indtil din nye udestue står klar til ibrugtagning. DUMON er meget fleksible og du bestemmer selv, hvor meget af byggeprocessen, du ønsker at være med i.

UDESTUER – Sommer og Vinter

Alle udestuer, leveret af vores samarbejdspartner DUNORD, er specialfremstillet til dit projekt. DUMON er specialister i opførsel af DUNORD udestuer, men kan selvfølgelig også bidrage, hvis du har købt en udestue hos et andet firma og ønsker, at vi skal opføre den.

Udestuen skal tilpasses dit hus, således at det arkitektonisk er indpasset i helheden. På basis af dine ideer laver vi et forslag til udseende og placering, som du godkender, inden arbejdet påbegyndes. Hvis du ønsker det, kan vi også lave forslag til terrasseopbygning, som vi selvfølgelig også gerne opfører.

En udestue kan være konstrueret, så den kan bruges et varierende antal dage på et år. Fra 90 dage og helt op til 365 dage, hvor det første er en helt uisoleret sommerudestue uden varme og det sidste er en vinterhave med topisolation og indlagt varme.

En udestue giver en væsentlig værdiforøgelse af dit hus. Af den årsag er der normalt ingen problemer i at få finansieret nyanskaffelsen, for eksempel gennem dit eget realkreditinstitut. Alternativt kan du henvende dig til vores samarbejdsparter NORDEA.

Har du en eksisterende udestue, som er blevet lidt “træt” og slidt at se på, giver vi gerne et tilbud på renovering eller ombygning af den. Vores samarbejdspartner DUNORD fremstiller skydedøre og foldedøre efter mål, således at det næsten altid er muligt at udskifte det eksisterende med topmoderne og praktiske dørpartier. Kontakt os for at høre mere om mulighederne.

TERRASSEOVERDÆKNINGER

En terrasseoverdækning er i sin grundopførsel en udestue uden vægge, som kan beskytte mod vejret, enten på terrassen, som fritstående eller som en carport. Anvendelsesmulighederne er ubegrænsede.

Terrasseoverdækninger fås i en række standardstørrelser eller specialfremstillet til dit hus.

Alle vores terrasseoverdækninger, leveret af vores samarbejdspartner DUNORD, er konstrueret, så de senere kan forsynes med vægge på en eller alle sider. Væggene kan være faste vægge; skydedøre; foldedøre; vinduespartier og selvfølgelig alle kombinationer heraf.

Har du en eksisterende overdækning, som du ønsker at modernisere og gøre mere anvendelig med nyt tag og vægge, giver DUMON gerne et tilbud på ombygningen.

Ombygning af eksisterende udestue eller overdækning

Er din eksisterende udestue blevet “træt” at se på eller bliver den ikke brugt på grund af upraktisk opbygning, utætte vinduer og døre, så kan det ofte betale sig at ombygge den.

Hvis stolper og fundament er i orden, er det ofte muligt at ombygge til et moderne og funktionelt rum, som kan benyttes i store dele af året. Samme gælder for en terrasseoverdækning, som I gerne vil lave om til en udestue.

Der kan lægges et nyt lækkert flisegulv; isættes skyde- eller foldedøre; isolering af tag. Mulighederne er uendelige.

DUMON er eksperter i ombygning af udestuer og terrasseoverdækninger og vi bistår gerne med ideer og forslag til, hvordan din udestue eller overdækning kan moderniseres.

Terrasseanlæg

Terrassen er det, som danner rammen for dit udeliv. I sommermånederne vil en stor del af din tid foregå på terrassen. Det er derfor vigtigt, at terrassen er funktionel og indgår i et samlet hele.

DUMON har stor erfaring med design og anlæg af terrasser, som fremhæver både din udestue og din have. Vi kan anlægge terrasser i sten eller træ, alt efter dine ønsker.

Hvis dine ønsker går i retning af et haveanlæg, hvor haven, terrassen, udestuen og huset indgår i et arkitektonisk sammenhæng, arbejder DUMON sammen med professionelle havearkitekter, hvor vi i fællesskab kan opfylde dine drømme.

MONTAGEBETINGELSER

Levering Materialet leveres på byggepladsen senest dagen før det aftalte opstartstidspunkt. Det forventede leveringstidspunkt meddeles i ordrebekræftelsen. Normalt er leveringstiden 4 -6 uger, afhængig af entreprisens omfang. Du vil modtage besked, så snart det konkrete tidspunkt er kendt. Der tages forbehold for, at ustadigt vejr kan udsætte opstartstidspunkt, for eksempel i tilfælde af hård kuling, regn, sne eller frost.
Fundament Fundamentet skal være klargjort til opsætning af udestue hhv. terrasseoverdæking. Dvs. at der skal være fliser, betondæk eller vandret brystningsmur. Står DUMON for denne del af entreprisen, sørger vi for, at dette er klart inden levering af materialer.

Ved eksisterende flisebelægning fjernes de nødvendige fliser, medfølgende spyd bores ned i en dybde á 90 cm og til slut støbes der omkring spydene. Det er bygherres ansvar at reetablere belægningen. Montage på betondæk, trækonstruktion eller brystningsmur påføres synligt placerede vinkelprofiler, hvor disse fastgøres med gevindjern eller betonskruer.

Er fundamentet ikke i orden, må vi forbeholde os retten til at fakturere den forbrugte tid samt kørsel.

Emballage og byggeaffald Emballage som pallerammer samt byggeaffald samles pænt på stedet, men det er bygherrens ansvar, at det bliver afleveret på genbrugsstation. Bortfjernelse kan aftales mod separat tillæg.

Leveres glas på jernstativer, sørger DUMON for, at disse bliver afhentet, sædvanligvis indenfor 5 – 8 dage.

Adgangsforhold Vort tilbud er baseret på, at der maksimalt er 35 meter fra aflæsningssted til byggeplads. Er der længere, er det nødvendigt, at vi er orienteret og har accepteret det på forhånd.

Vores medarbejdere skal have adgang til toilet, vand samt 230 Volt / 10 Ampere strøm

Transportskader Uforudsete omstændigheder kan medføre, at montagen ikke kan afsluttes på det planlagte tidspunkt. Årsagerne kan være transportskader eller mangelfuld hhv. forsinkede leverancer. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at afhjælpe problemet så hurtigst muligt, men vi skal gøre opmærksom på, at hvis vi er nødt til at genbestille skadede eller bortkomne dele, kan der være leveringstid på disse, svarende til den oprindelige leveringstid.
Mangler Ved leverancens afslutning laves en afleveringsforretning, hvor DUMON og bygherren sammen gennemgår det leverede. Alle mangler noteres og DUMON foranlediger, at de udbedres hurtigst muligt. Efter afleveringsforretningen har bygherren yderligere 14 dage til at anmelde mangler.

Tillægsydelser

I vores tilbud er inkluderet alle omkostninger i forbindelse med selve opførsel af udestuen eller terrasseoverdækningen. Tillægsydelser aftales og faktureres separat.

Har du valgt egen leverandør af udestue eller terrasseoverdækning, ydes der kun garanti på det udførte arbejde, men ikke på materialer.

Alle priser er inklusiv moms. OBS! Priserne er kun vejledende. Endelige priser vil komme snarest.

Beskrivelse Pris Bemærkning
Detaljeret skitseforslag 1.500 kr. Gratis hvis tilbuddet accepteres
Byggestyring 450 kr. pr. time Hvis der indgår flere entreprenører i projektet. Max. 10 timer uden separat aftale.
Byggetilladelse 7.500 kr. DUMON står for udarbejdelse og søgning af byggetilladelse hos kommunen
Støbning af betondække 2.500 kr. pr. m2 Standard betondække – vintersikret
Fliselægning i udestue 350 kr. pr. m2 Fliser er ikke inkluderet i tillægget. Bygherre anskaffer selv fliser
Kørsel Efter Statens takster Kun ved kørsel til Fyn og Jylland. Tillægget vil max. være 15% af entreprisesummen.

Vores Partnere

DUMON  har en række partnere, som vi stoler på og ikke er bange for at henvise til. Nedenfor er vist et par af partnerne og du er velkommen til at kontakte os for at høre om andre partnere.

Få et tilbud i dag

DUMON er karakteriseret ved solidt håndværk, seriøse tilbud og professionel rådgivning.

Udfyld venligst formularen og send den til os. Hvis du kender projekttype og -budget, må du meget gerne angive disse. Har du billeder, tegninger eller andet materiale, er du meget velkommen til at vedhæfte dem.

    Jeg accepterer, at DUMON registrerer og behandler data i overensstemmelse med Den Europæiske Persondataforordning (GDPR), som udtrykt i selskabets Privacy Policy og at DUMON må kontakte mig på email og tlf.